E-pakalpojumu katalogsE-jaunumi

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) sekmīgi pabeigusi Latvijas eID kartes pieslēgšanu Eiropas elektronisko identitāšu sadarbspējas platformai STORK, tādējādi sperot pirmo soli, kas Latvijas iedzīvotājiem ļaus personas apliecības jeb eID kartes izmantot, lai piekļūtu e-pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā (ES).

> lasīt tālāk

"Latvijas e-indekss"* 2015.gada 17.novembrī saņēma Eiropas Publiskā sektora balvu (European Public Sector Award) - Eiropas Labākās prakses sertifikātu kategorijā “Eiropas, nacionālā vai reģionālā līmeņa labākais projekts". "Latvijas e-indekss" ir pirmais Latvijas digitālās vides mērījums, kuru 2014.gadā uzsāka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) partnerībā ar Lattelecom un sadarbojoties ar nozares asociācijām.

> lasīt tālāk

Lai veicinātu sabiedrības interesi un vēlmi lietot portālu Latvija.lv, Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir izveidojusi izglītojošu materiālu sēriju portāla lietotājiem un pakalpojumu izstrādātājiem. Kā pirmais, publiski pieejamais, ir īsais informatīvais video "Kas ir Latvija.lv?".

> lasīt tālāk